Skip to: Site menu | Main content

 

 

 

 

 

 

Välkommen!

Vi vänder oss i första hand till mindre ägarledda företag men också till föreningar. Eftersom våra kunder oftast är ganska små så kommer ni aldrig att behöva känna er bortprioriterad till förmån för större företag. Vi hjälper gärna till vid nystart av företag så allt blir rätt från början.

Bokföring och redovisning kräver ofta mycket tid av dig och ditt företag. Väljer du som småföretagare att sköta det själv får du mindre tid att ägna åt din kärnverksamhet och kan därmed förlora intäkter.

Anlitar ni oss kartlägger vi era behov och skräddarsyr den lösning som innehåller just de tjänster som ni är i behov av. För er del innebär det en effektivisering av kostnaderna.

Vi värdesätter en nära och varaktig relation med våra kunder där kommunikationen står i centrum. Vi finns alltid till hands om frågor och funderingar uppstår.