Skip to: Site menu | Main content

 

 

 

 

 

 

Tjänster

- Löpande bokföring
- Moms och skatteredovisning
- Bokslut och deklarationer
- Kundfakturering inklusive betalningsövervakning
- Kund- och leverantörsreskontra
- Löneadministration
- In- och utbetalningar
- Övriga administrativa tjänster

Hör av dig och berätta just vilka behov ditt företag har! Första konsultationen är gratis och finns ni inom Nyköpingsområdet kommer jag på besök till er.

Löpande bokföring

Detta innebär att vi sorterar, konterar samt registrerar de verifikat som ni regelbundet skickar elektroniskt till oss. Vid månadens slut gör vi avstämningar mot alla konton. Efter det tar vi fram balans- och resultaträkning som visar hur verksamheten har gått. Utifrån dessa rapporter kan sedan analyser göras som kan ligga till grund för diskussioner om företagets fortsatta inriktning.

Moms- och skatteredovisning

Man kan välja att redovisa momsen per månad, kvartal eller per år. Men oavsett det så ska momsen bokföras löpande varje månad. Vi kan hjälpa till med att upprätta skatte-deklarationerna och skicka in dem till Skatteverket.

Bokslut och deklarationer

Ett bokslut innebär att det görs avskrivningar och periodiseringar m.m. Alla bokföringskonton i balansräkningen ska stämmas av och specificeras. Slutligen görs eventuella avsättningar till obeskattade reserver och årets resultat samt skatt beräknas. Vi sammanställer nödvändiga underlag som behövs för att underlätta arbetet för bolagets revisor om en sådan finns.
För aktie- och handelsbolag görs egna deklarationer och sedan upprättas bilagor till ägarnas egna privata inkomstdeklarationer. För enskilda firmor upprättas en bilaga till ägarens privata inkomstdeklaration. När vi hjälper er med deklarationer för era företag så behöver vi också ha era privata inkomstdeklarationer för att kunna göra en så bra skatteberäkning som möjligt.

Kundfakturering - Kundreskontra

Via mail berättar ni vad som ska faktureras, belopp och till vem. Vi skriver ut fakturan och postar den samma dag. Fakturan får rätt löpnummer och blir bokförd på en gång. Ni kan sedan regelbundet få en lista över de kundfakturor som upprättats, vilka som betalats och om några förfallit, vilket vi självklart följer upp med påminnelser.

Leverantörsreskontra

Företagets leverantörsfakturor registreras och kan sedan följas upp för varje leverantör för sig. Ni får sedan regelbundet listor på vilka fakturor som kommit in, betalats eller eventuellt förfallit. Information om till vilka belopp inköp har gjorts från en specifik leverantör under året eller tidigare år kan lätt tas fram.

Löneadministration

Vi ser till att korrekta skatteavdrag görs och att olika löneförmåner, semesterersättning, sjukavdrag mm beräknas på rätt sätt.

In- och utbetalningar

Vi kan sköta betalningar av fakturor, löneutbetalningar och andra banköverföringar via er internetbank och se till att det blir gjort i rätt tid. Tillgång till er bank gör också att vi snabbt kan pricka av inbetalningar och följa upp förfallna kundfakturor.

Övriga administrativa tjänster

Utöver detta kan vi även hjälpa till med en del administrativt arbete, t ex skapa dokument och mallar i Word och Excel. Vi jobbar också med layout och bildhantering och kan hjälpa er med en enklare hemsida.